Orientačná ponuka


Vyhľadávanie 


Ubytovňa Fortuna - Oficiálne webové stránky


 

Hlavná ponuka


Cesta: Titulka > O nás

 

Ubytovňa Fortuna

Exteriér ubytovne Fortuna
Ubytovacie zariadenie Fortuna je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy.
 

 
 

Ubytovňa Fortuna poskytuje svojím obyvateľom služby:

  • prechodné ubytovanie
  • základné sociálne poradenstvo odborným pracovníkom ubytovne

Cieľové skupiny obyvateľov

  • rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania
  • odchovanci detských domov po ukončení ústavnej starostlivosti (max. do 35 roku veku)
  • týrané osoby a obete domáceho násilia po písomnom doporučení krízového strediska, v ktorom im bola poskytnutá odborná pomoc pobytovou formou
  • zamestnanci hlavného mesta a zamestnanci organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

Podmienky prijatia:

Žiadateľ žiadosť vyplní podľa predtlače a k žiadosti doloží prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Vyplnenú žiadosť aj so všetkými prílohami osobne odnesie alebo zašle poštou na oficiálnu adresu úradu Hlavného mesta SR Bratislavy:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám.1,  P. O. Box 192
814 99  Bratislava 1

Po zaevidovaní žiadosti bude písomné stanovisko ubytovne žiadateľovi doručené. V prípade prijatia žiadateľa na prechodné ubytovanie v ubytovni Fortuna, Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorí s občanom zmluvu o ubytovaní. Konzultácie a informácie o ubytovaní sa poskytujú v ubytovni Fortuna. 
 
Kontakt: Martin Faktor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 31.7.2017 / 31.7.2017

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

  Prihlásiť sa