Orientačná ponuka


Vyhľadávanie 


Ubytovňa Fortuna - Oficiálne webové stránky


 

Hlavná ponuka


Cesta: Titulka > Kontakt

 

Ubytovňa Fortuna

Martin Faktor
vedúci ubytovne

Zabezpečuje

  • poskytovanie pomoci osobám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii,
  • poskytovanie prechodného ubytovania rodinám s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania, osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania, odchovancom detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti (maximálne do 35. roku veku), zamestnancom hlavného mesta, ako aj inštitúcií a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta,
  • poskytovanie základného sociálneho poradenstva odbornými pracovníkmi ubytovne.
 
 
Telefón:
pevná linka: +421 264 283 752 (vrátnica)
pevná linka: +421 264 461 281 (vedúci ubytovne)
pevná linka: +421 264 461 282 (sociálna pracovníčka)
Adresa:
Ubytovňa Fortuna
Agátova 1/a
841 02 Bratislava

Ubytovňa Fortuna
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

 
Kontakty
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Ubytovňa Fortuna

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

  Prihlásiť sa